Choď na obsah Choď na menu
 


X. hodina

18. 11. 2009

     10.hodina 9.11.2009         

CHOROBY SRDCA

      ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA - ICHS

Ochorenie spôsobené nedostatočným prívodom kyslíka do srdcového svalu, čím vzniká nedokrvenie srdcového svalu – myocardu

Príčinou je vždy ochorenie, najčastejšie ateroskleróza vencovitých tepien – ktorá spôsobuje ich zúženie – v takomto prípade srdcový sval nedostáva potrebné množstvo kyslíka a vzniká hypoxia: Je to veľmi časté ochorenie a postihuje čoraz mladšie vekové kategórie

Formy:

Rozdeľujeme akútne a chronické formy

Medzi akútne radíme: nestabilnú zvieravú bolesť na hrudníku (anginu pectoris)

Akútny infarkt srdcového svalu

Náhlu smrť

nestabilná zvieravá bolesť sa vyznačuje zvieravou bolesťou na hrudníku, ktorá sa často opakuje, niekedy pripomína infarkt vystupňovaním a predĺžením bolestí, v niektorých prípadoch sa mení aj EKG obraz v súvislosti s bolesťami, ale zmeny na EKG do 24 hodín vymiznú

akútny infarkt srdcového svalu je ochorenie spôsobené nedokrvením až nekrózou (odumretím) určitej časti srdcového svalu – táto nekróza sa hojí jazvou

prejavuje sa náhlou prudkou bolesťou zvieravého a pálivého charakteru za hrudnou kosťou, vystreľuje do ľavej hornej končatiny, krku a chrbta, môže trvať hodiny až dni a nereaguje na nitroglycerín, bolesť je často spojená s úzkosťou alebo strachom zo smrti

chorý je spotený, bledý, vyskytuje sa niekedy dýchavica, nevoľnosť a vracanie, pulz je zrýchlený, časté sú poruchy rytmu

príznaky infarktu nemusia byť u každého pacienta úplné, časté sú odchýlky, niektorí pacienti dokonca nemajú ťažkosti

komplexná liečba:

liečebné opatrenia je potrebné začať ešte pred prijatím do nemocnice

pacient vyžaduje prísny pokoj v ľahu alebo v sede, usilovať sa o psychické upokojenie, privolať RZP

pacient sa umiestňuje na jednotku intenzívnej starostlivosti alebo na špecializovanú koronárnu jednotku – tu sa nepretržite sleduje jeho zdravotný stav

liečba spočíva vo zvládnutí komplikácií, najmä porúch srdcového rytmu, srdcovej nedostatočnosti

medzi dôležité liečebné opatrenia radíme:

prísny fyzický a psychický pokoj na posteli (znižujú sa tým energetické nároky na srdcový sval)

farmakologické ovplyvnenie nárokov srdcového svalu – zníženie spotreby kyslíka    liekmi

úsilie o obnovenie prúdenia krvi vencovitou tepnou – môže sa robiť  trombolýza – rozpustenie trombu, čo upchal cievu

 pohybový režim a rehabilitácia je špecifická, ktorú pacient musí dodržiavať

1. Fáza je bojom proti negatívnym následkom absolútneho pokoja – s cvičením sa začína hneď po ústupe bolestí, pulz aj tlak sú v normálnych hodnotách, náročnosť rehabilitácie sa postupne zvyšuje.

 Začína sa pasívnymi  cvičeniami a neskôr aktívnymi na končatinách, pri nekomplikovanom priebehu si pacient môže sadnúť na posteli na 3 -4 deň, okolo 5 dňa schádza z postele, cvičí v stoji, okolo 10 dňa chodí po chodbe

Na 3 týždeň chodí po schodoch (1 poschodie)

Po prepustení z nemocnice chorý pokračuje v cvičení, pričom zvyšuje námahu podľa individuálnej tolerancie, pri cvičení nemá mať bolesti, dýchavicu, zrýchlený pulz a pocit búšenia srdca

Náhla smrť: znamená úmrtie bez predchádzajúcich príznakov, prípadne do 1 hodiny od okamihu, keď sa zjavili prvé príznaky

Medzi chronické formy ICHS radíme:

stabilná zvieravá bolesť na hrudníku – námahová – prejavuje sa bolesťami za hrudnou kosťou, ktoré sú vyvolané námahou, psychickým zaťažením alebo zmenou počasia, bolesť trvá krátko a dobre reaguje na prerušenie námahy a podanie NTG V liečbe tejto bolesti sa podávajú pacientom nitráty napr. spomínaný nitroglycerín – rozširuje vencovité tepny a zlepšuje prúdenie krvi a tým uľavuje od bolesti

Obehová nedostatočnosť – srdcová nedostatočnosť: je stav, keď srdce nie je schopné udržať krvný obeh v takom rozsahu, ktorý vyhovuje potrebám organizmu, môže ísť o akútnu (náhlu) alebo chronickú (dlhodobú) srdcovú nedostatočnosť.

 nedostatočnosť pravého srdca (pravej komory)sa prejavuje:  hromadením krvi v periférnom žilovom systéme a vznik opuchov, zväčšenie niektorých orgánov napr. pečene, tekutina prítomná v telových dutinách napr. v hrudníkovej(hydrotorax) a brušnej (ascites)

nedostatočnosť ľavého srdca (ľavej komory) sa prejavuje: preplnením pľúc krvou – hromadením krvi v pľúcach – to sa prejavuje dýchavicou – typická je záchvatovitá nočná dýchavica, najťažšou formou zlyhania ľavého srdca je opuch pľúc – pacient má dýchavicu a vykašliava spenené ružové spútum

Liečba srdcovej nedostatočnosti: dôležitá je úprava polohy (polosed so spustenými DK), podávanie kyslíka, diéta – je neslaná, podávajú sa lieky na zvýšenie vylučovania moču – diuretiká, na posilnenie srdcovej činnosti – kardiotoniká

ICHS s poruchami rytmu srdca

Stav po infarkte srdcového svalu

 

ZÁPALOVÉ OCHORENIA SRDCA

Zaraďujeme sem zápalové ochorenia vnútrosrdia (endocardu), zápalové ochorenia srdcového svalu (myocardu) a zápaly osrdcovníka (pericardu)

Zápal vnútrosrdia prebieha ako septický stav- typické sú horúčky s triaškou a potením, slabosť, bolesti svalov a kĺbov, postihnutý má výzor ťažko chorého človeka

Veľmi často býva postihnuté vnútrosrdie na chlopniach, ktoré boli už predtým poškodené, zápalom postihnuté vnútrosrdie sa vplyvom infekcie poškodzuje, napr, na chlopniach vznikajú výrastky

Zápal vnútrosrdia má infekčný pôvod (virulentné mikroorgnizmy)

Liečba: podávanie správne vybraných ATB vo veľkých dávkach a dlhší čas

Zápal srdcového svalu sa prejavuje: príznakmi základného ochorenia (chrípka, infekcia dýchacieho systému), väčšina týchto zápalov prebieha nenápadne, no môžu vzniknúť aj poruchy rytmu srdca alebo jeho zlyhanie

Častou príčinou sú infekčné faktory (vírusy napr. chrípkový)

Liečba: hospitalizácia je nevyhnutná , pokoj na posteli, potlačenie vyvolávajúceho činiteľa

 

 

Zápal osrdcovníka: prebieha ako akútne ochorenie s tvorbou výpotku alebo bez neho

Častou príčinou býva vírusová infekcia

Zápal bez tvorby výpotku sa prejavuje: bolesťou v srdcovej oblasti

Zápal s tvorbou výpotku sa prejavuje: syndrómom stiesnenia srdca – srdcovou tamponádou – srdcové komory sa nemôžu dostatočne pri uvoľnení srdca rozšíriť a klesá ich výkonnosť

Liečba: pokoj na posteli, tíšenie bolesti analgetikami, liečba zápalu podľa vyvolávajúceho činiteľa

Vykonáva sa punkcia pericardu – pre diagnostické príčiny a hlavne pri rozvíjajúcej sa tamponáde srdca (dýchavica, šok, pokles krvného tlaku a zrýchlený pulz)

 

Chlopňové vady

Chlopňové chyby sú častými chorobami srdca

Prejavujú sa buď ako zúženie príslušnej chlopne alebo ako nedomykavosť chlopne, obidva typy porúch sa môžu kombinovať

Zle fungujúca chlopňa vyvoláva hemodynamické zmeny , príslušný oddiel srdca je vystavený zvýšenému pracovnému úsiliu, čo sa kompenzuje zhrubnutím svaloviny srdca – vďaka prispôsobivosti sa môže krvný obeh dlho udržať v normálnych medziach

Trvalo námahaný oddiel srdca postupne však ochabuje, čo sa prejaví jeho rozšírením a funkčnou nedostatočnosťou srdca

Chlopňové chyby môžu postihnúť len jednu chlopňu alebo viac chlopní súčasne

Poruchy srdcového rytmu

Srdce sa vyznačuje tým, že si samo vyrába rytmické vzruchy potrebné pre svoju pravidelnú činnosť

Za normálnych okolností vznikajú vzruchy v sínusovom uzle

Vzruchy sa z miesta svojho vzniku prevádzajú na srdcový sval, ktoré základnou vlastnosťou je zmrštiteľnosť

Prevod vzruchu sa uskutočňuje pomocou prevodovej (vodivej) sústavy srdca

Poruchy srdcového rytmu sa nazývajú arytmie alebo dysrytmie

Delíme ich na arytmie:

 vznikajúce poruchou tvorby vzruchu

 vznikajúce porušeným vedením vzruchu

 vznikajúce oboma poruchami súčasne

Prejavy: poruchy rytmu srdca majú pestrý klinický obraz

Môžu byť nemé a zistia sa len pri EKG, alebo chorý subjektívne udáva nepravidelnú akciu srdca a búšenie srdca, dýchavica, prejavy nedostatočného prekrvenia mozgu – závrat, pocity na omdletie, slabosť

Liečba: podávanie liekov, ktoré priaznivo ovplyvňujú rytmus srdca – sú to antiarytmiká

Kardiostimulácia: liečebná metóda, pri ktorej sa srdcová činnosť stimuluje umelými elektrickými podnetmi, elektrický prúd nízkej intenzity sa privádza do srdca z vonkajšieho zdroja – kardiostimulátora pomocou katétra

Kardiostimulátor možno používať prechodne alebo sa kardiostimulátor trvale implantuje pod kožu do podkľúčnej oblasti